حسابداری

حسابداری زبان تجارت است زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاصی شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و ... قرار می گیرد ، بنابراین حسابداری اصلی ترین رکن هر سیستم مدیریت می باشد ، در نرم افزار فراپیام علاوه بر رعایت اصل سادگی و یکپارچگی به تمامی جزئیات به صورت کامل پرداخته شده است . زیر سیستم های حوزه مالی شامل اجزاء زیر می باشد :
 
 • 1. حسابداری
 • 2. بودجه
 • 3. زیرسیستم ارزی
 • 4. تجمیع و تلفیق
 • 5. بایگانی الکترونیک اسناد
 • کدینگ مالی در سیستم یکپارچه فراپیام جهت تعریف حسابها در یک ساختار درختی 8 لایه ای پیش بینی شده که عناوین و طول کد هر لایه توسط کاربر قابل تعریف و تنظیم می باشد
 • چهار تفصیلی شناور (unique) به صورت جداگانه پیش بینی شده که عنوان هر جدول و طول کد آن توسط کاربر قابل تنظیم بوده و هر جدول تفصیلی می تواند گروه بندی های متفاوتی را شامل شود به علاوه هر جدول تفصیلی خود می تواند دارای یک ساختار درختی 5 لایه ای باشد
 • امکان تعریف سند الگو یا نمونه جهت کپی کردن آنها در فضای اطلاعات سند حسابداری و همچنین امکان ذخیره ی ثبت های استاندارد و استفاده در مواقع مورد نیاز
 • در این سیستم فضایی تحت عنوان پیش نویس اسناد پیش بینی شده که ابتدا سند ریز سیستم ها در این فضا ایجاد شده و پس از بررسی توسط مسئول مالی در صورت تایید به فهرست اسناد حسابداری اضافه خواهد شد
 • ابزاری مناسب برای دسته بندی حسابها و همچنین گروه بندی دسته حسابها جهت استخراج گزارشات صورت های مالی و مدیریتی
 • صدور سند سود و زیان، اختتامیه، انتقال دوره و صدور سند افتتاحیه دوره بعد بصورت مکانیزه انجام می پذیرد
 • امکان انتخاب کد حساب در محیط ورود اطلاعات اسناد حسابداری به سه روش شامل:
 1. نمایش فهرستی
 2. نمایش درختی
 3. نمایش آخرین لایه کدینگ به همراه ابزار فیلتر
 • گزارشات حسابداری در 4 طبقه طراحی شده که شامل گزارشات مدیریتی، گزارشات مالی، گزارشات حسابداری و سایر گزارشات می باشد
 • امکان حرکت لایه ای در گزارشات مختلف و مرور حسابها و عملیات از بالا به پایین و برعکس جهت جستجو در اطلاعات آماری
 • امکان ارسال اطلاعات export به محیط Html، access، text، Excel، pdf پیش بینی شده است
 • امکان Import اطلاعات از Excel به محیط سند نیز وجود دارد
 • در این سیستم می توان انواع مبانی تسهیم که شامل ضریب، مانده حساب و مقدار می باشد را تعریف و سند تسهیم را به صورت مکانیزه ثبت نمود
 • فضای سند حسابداری متناسب با نیاز مشتری در فضای مدیریت سیستم قابل تنظیم بوده و علاوه بر اجزاء متداول و استاندارد دارای فیلدهای کمکی و ستونهای پر کاربرد دیگر می باشد که بر حسب نیاز سازمان قابل فعال یا غیر فعال شدن است
 • جهت افزایش کنترل های داخلی اسناد حسابداری دارای وضعیت ها ی مختلف می باشد که در هر وضعیت دسترسی کاربران توسط مدیر سیستم قابل تنظیم است .
 • ابزار فرم ساز جهت طراحی کلیه فرم های چاپی مورد نیاز برای گزارشات و یا فرم ها عملیاتی تعبیه شده
 • امکان تعریف سطح دسترسی بر اساس فرم ها، اجزاء فرم ها ، فیلدهای اطلاعاتی مربوط به حوزه و مرکز در اسناد حسابداری
در زیر سیستم بودجه امکان تعریف جداول بودجه به صورت فصلی ( 4 ستون ) و ماهانه (12 ستون ) وجود دارد.
گزارشات بودجه شامل صورت بودجه و انحرافات بودجه نیز به صورت جامع پیش بینی شده است.
گزارشات مقایسه ای بودجه برای مقایسۀ بودجۀ دوره ها و سالهای مختلف به سادگی قابل استخراج می باشد.
 • امکان تعریف انواع ارز در جداول ارزی در دوره های زمانی دلخواه پیش بینی شده است.
 • پس از تنظیم جداول ارز در هنگام ثبت سند مقدار ارز به صورت اتوماتیک محاسبه خواهد شد در عین حال شما می توانید مقدار ارز را وارد کرده و مقدار ریال به صورت اتوماتیک محاسبه گردد.
 • در این سیستم امکان پیاده سازی حسابداری هلدینگ متناسب با تمامی نیازهای سازمانهای هلدینگ به صورت کامل پیش بینی شده است و می توان اطلاعات چندین دوره یا چندین شرکت را همزمان مدیریت نمود.
 • ابزاری جامع جهت تجمیع اسناد حسابداری به منظور انتقال اسناد مابین دوره های متفاوت و تهیۀ صورتهای مالی تلفیقی در این سیستم وجود دارد.
 • تنظیم دسترسی کاربران برای مشخص نمودن دسترسی هر کاربر به اطلاعات مربوط به یک یا چند شرکت زیرمجموعه هلدینگ توسط مدیر سیستم انجام پذیر می باشد.
 • مدیریت هلدینگ این امکان را دارند که به تمامی اطلاعات موجود دسترسی داشته و گزارشات مورد نیاز خود را استخراج نمایند.
 • بایگانی الکترونیک اسناد جهت مشاهده و الصاق ضمائم سند به صورت مکانیزه قرار داده شده است.
 • امکان الصاق تمامی فایل های قابل شناسایی در سیستم عامل ویندوز در این زیر سیستم وجود دارد.