سیستم تدارکات داخلی

برنامه ریزی خرید داخلی کالا و خدمات از اصلی ترین دغدغه های سازمانهای بزرگ و پیشرو می باشد. دوری از انباشتگی و عدم تامین به موقع کالا و خدمات، دستیابی به مناسب ترین منابع خرید و برگزاری مناقصات و استعلام بها از اصلی ترین نیازهای تمامی سازمانها به خصوص شرکتهای بازرگانی و تولیدی می باشد . سیستم تدارکات داخلی فراپیام علاوه بر پوشش تمامی استراتژی های خرید و حفظ یکپارچگی، امکان پیگیری دقیق هر درخواست خرید را از نقطه ثبت تا ارسال کالا به انبار برای کاربران فراهم می سازد. امکانات این سیستم به شرح زیر قابل مشاهده است:
 
 
 • 1. امکانات سیستم
 • امکان تعریف فروشندگان کالا و خدمات شرکت به همراه ابزار گروه بندی آنها و همجنین انتصاب کالاها و گروه های کالای مرتبط با آنها. اطلاعات فروشندگان می تواند با تفصیلی های سیستم مالی مرتبط گردد.
 • امکان امتیاز دهی و الویت بندی فروشندگان بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط مدیر واحد تدارکات داخلی هر سازمان.
 • معرفی کارکنان واحد بازرگانی جهت برنامه ریزی کاری واختصاص سفارش های خرید به هر کدام . این بخش از سیستم با سیستم حقوق دستمزد نیز مرتبط می باشد.
 • امکان ثبت درخواست خرید های که از واحد انبار، مراکز مصرف و یا واحد برنامه ریزی تولید دریافت می شود . در صورتی که شما از سیستم انبار یا برنامه ریزی تولید فراپیام استفاده کنید این درخواست اتوماتیک توسط سیستم های مذکور ایجاد و پس از تایید در اختیار واحد تدارکات داخلی (بازرگانی) قرار می گیرد.
 • امکان درج سفارش خرید بر اساس درخواست خریدهای تائید شده و یا ورود اطلاعات سفارش خرید بصورت دستی توسط کاربر و تعیین روند خرید( برگزاری مناقصه ، مقایسه استعلام ها ، خرید متفرقه ).
 • در صورت تائید سفارش خرید لیست تامین کنندگان (Vendor list) تهیه و مراحل بعدی خرید از جمله استعلام بها انجام پذیر خواهد بود و در نهایت فرم استعلام برای فروشندگان انتخاب شده ارسال می گردد.
 • امکان درج پیش فاکتورهای دریافتی از فروشندگان که بابت پاسخ به استعلام بها، دریافت شده است.
 • امکان مقایسه و الویت بندی پیش فاکتورهای دریافتی و همچنین رد یا قبول آنها بر اساس شرایط تدوین شده توسط مدیر بازرگانی. در این فضا امکان چاپ گزارش مقایسه ای بصورت (ساده) و (ماتریسی)پیش بینی شده است.
 • امکان صدور دستور خرید و فاکتورهای فروش فروشندگان که مبانی نرخ گذاری رسید انبار است و درج اضافات و کسورات فاکتور فروشنده که تاثیر مستقیم در بهای تمام شده کالای خریداری شده دارد.
 • امکان برنامه ریزی عملیات خرید بر اساس فعالیت های استاندارد تعریف شده در واحد بازرگانی و همچنین تعریف فرآیندهای الگو. این برنامه ریزی بصورت جداگانه برای هر سفارش خرد قابل تعریف، ردیابی و پیگیری می باشد.
 • امکان درج اطلاعات برگ ارسال کالابه انبار براساس فاکتور فروشنده. برگ ارسال به سه شکل تنظیم می گردد:
 • الف: ارسال به انبار ( رسید خرید) ، ب- ارسال به مرکز هزینه (رسید مستقیم) ، ج – ارسال به اداره دریافت و کنترل کیفی (رسید موقت)
 • امکان درج اطلاعات برگشت کالا از انبار بر اساس برگشت کالای نامرغوب (حواله خروج کالا ) توسط واحد کنترل کیفیت انبار.
 • ابزار ردیابی و پیگیری درخواست ها و سفارشات خرید و همچنین پیگیری دستور خرید های ثبت شده هر سیستم بر اساس کالا، درخواست خرید ، کارپرداز ، فروشنده و ... .
 • گزارشات کنترلی و عملیاتی : کنترل آخرین وضعیت درخواستهای خرید، کنترل آخرین وضعیت سفارش خرید، کنترل آخرین وضعیت دستورهای خرید،،استعلام بها، کنترل آخرین وضعیت قراردادهای خرید، کنترل وضعیت عملیاتی ماموران خرید، کنترل مبلغ مانده فاکتورهای خرید، کنترل سوابق خرید یک کالا و قیمت آن،کنترل برگ ارسال کالا( تعدادی) ، برگشت کالای نامرغوب، ( تعدادی / ریالی ) و ده ها گزارش ارزشمند دیگر.
 • گزارشات برنامه ریزی: گزارشات فعالیت های سفارش، گزارش زمانبندی سفارش و ....