آموزش کاربری سیستم ها

شرکت فراپیام با برگزاری دوره های آموزش عمومی و تخصصی در محل شرکت فراپیام و همچنین اتاق بازرگانی و مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره ایران توانسته کیفیت اجرای سیستم های خود را در محل مشتریان افزایش داده و قدرت اجرایی سازمان ها را ارتقاء دهد.در ضمن در پایان تمامی این دوره ها گواهی رسمی اتمام دوره صادر می گردد.
به علاوه در پروسه استقرار و راه اندازی سیستم ها یکی از اصلی ترین مراحل ،آموزش کاربران نهایی می باشد که شرکت فراپیام با دقت عمل مضاعف به این امر پرداخته است.شرکت پشتیبانی فراپیام با استفاده از کارشناسان مالی مجرب در بخش آموزش و با تدوین یک برنامه کاربردی و جامع اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده و علاوه بر استقرار سیستم به افزایش سطح دانش مجموعه کمک بسزایی خواهد نمود.
شایان ذکر است شرکت فراپیام همواره با مراکز آموزشی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز در تعامل بوده و کوشیده تا عاملی جهت ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی فارغ التحصیل از مراکز مذکور باشد. دانشگاه مازندران ، دانشگاه آمل، دانشگاه نیما،سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان ،کلینیک مدیریت آذربایجان از جمله موسساتی هستند که در زمینه آموزش با شرکت فراپیام همکاری نموده اند.