طراحی نظام های مالی بصورت مکانیزه

شرکت فراپیام با کسب تجارب ارزشمند در پیاده سازی بیش از 1800 پروژه اجرایی اقدام به ارائه خدمتی تحت عنوان طراحی نظام های مالی نموده است. این خدمات شامل طراحی و طبقه بندی کدینگ حسابها ، ارائه روش های ثبت استاندارد و آماده سازی سطوح دسترسی کاربران و... می باشد. تمامی این خدمات با توجه به نوع کسب و کار و درخواست های مشتری انجام شده و انواع فعالیت ها از قبیل تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی ، پیمانکاری و سایر حوزه های کسب و کار را به صورت کامل پوشش خواهد داد.

این فرآیند ها در قالب کتابچه هایی تدوین شده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد .استفاده از این خدمات منجر به افزایش سرعت در پیاده سازی سیستم و صرفه جویی در هزینه های اجرایی خواهد شد در ضمن این جزوات به عنوان دانش مالی هر سازمان برای سالها در سازمان باقی خواهد ماند و به مرور با همکاری پرسنل شرکت پشتیبانی فراپیام و مدیران و مسئولین مالی مجموعه کامل تر خواهد گردید.