سیستم فروش

با توسعه روز ‌افزون تکنولوژی و همچنین وجود فضای رقابتی شدید بین سازمانها و شرکتهای مختلف ،امروزه رمز موفقیت هر سازمانی در گرو فروش مناسب محصولات و خدمات ، و همچنین پاسخ‌گویی سریع و منعطف به نیاز‌های مشتریان است. لذا داشتن اطلاعات کافی از سوابق مشتری، ارائه به موقع صورتحساب ، مدیریت درخواست‌ها و سفارش‌ها و برآورده نمودن به‌ موقع آنها و اعمال سیاست‌های تشویقی و تخفیفی همراه با داشتن اطلاعات کافی در مورد موجودی محصولات و غیره، ضرورت وجود یک سیستم نرم افزاری منسجم و پویا را بیش از پیش می نماید .
در این میان سیستم فروش فراپیام می تواند پاسخگوی ایده آل و مناسب جهت نیازهای سازمانی شما باشد. در این صفحه بخشی از امکانات قابل توجه نرم افزار به صورت اجمالی معرفی و بیان می شود :
 • 1. ویژگی های شاخص نرم افزار
 • 2. امکانات نرم افزار
 • 3. گزارشات نرم افزار
 • امكان ثبت و نگهداري عمليات فروش هر تعداد شخصيت حسابداري مستقل
 • امکان لینک سیستم فروش با سایر زیر سیستم ها اعم از سیستم های حسابداری ، انبار و خزانه داری و .... براساس شماره سریال و تاریخ عملکرد
 • امکان ارتباط سیستم فروش با هر یک از مراکز مستقل تعریف شده در سیستم مالی
 • امکان مدیریت تسویه فاکتورها شامل: دریافتی ها، پرداختی ها، برگشتی ها، تخفیفات نقدی و ...
 • امکان تجمیع اطلاعات فروش شعب و یا کارخانه با دفتر مرکزی و کنترل آن براساس شماره سریال
 • امکان طراحی و تعریف گزارش های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش پویای فراپیام .
 • امکان استفاده سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • معرفي الگوی سریال فاکتور فروش و مرجوعی براساس سیستم و نظر کاربر
 • نگهداری اطلاعات کامل مشتریان شامل : کد ، نام ، کد حسابداری ، آدرس ، کد اقتصادی ، کد پستی ، تلفن ، سقف اعتبار به ریال ، سقف اعتبار به ارز ، گروه مشتری ، استان و یا شهرستان مشتری ، منطقه مشتری و کد شناسایی 30 رقمی ( کد مسیر )
 • امکان تعریف جدول نرخ فروش کالا جهت تسریع در ورود اطلاعات فاکتور به تفکیک گروه مشتری یا نوع خریدار ، تاریخ فاکتور و عوامل مهم دیگر
 • امکان افزایش و یا کاهش گروهی نرخ های فروش کالا بر اساس گروه کالا و یا تاریخ عملکرد
 • امکان تعریف بازاریابهای شرکت و نگهداری اطلاعات آنها شامل کد بازاریاب ، نام بازاریاب ، کد حسابداری بازاریاب ، گروه بازاریاب ، منطقه و ضریب عملکرد و ضریب پورسانت بازاریاب ، سقف تخفیف مجاز بازاریابی ، جدول و ضریب پورسانت های یک بازاریاب برای خریداران مختلف
 • امکان صدور پیش فاکتور و چاپ آن و همچنین مشخص کردن تاریخ اعتبار پیش فاکتور و محل و تاریخ تحویل کالا
 • امکان تعریف سفارش کالا ( مجوز تحویل ) برای مشتریانی که خرید آنها قطعی شده است جهت صدور صادره انبار
 • امکان صدور فاکتور فروش بر اساس پیش فاکتورهای وارد شده در سیستم و همچنین صدور فاکتور بر اساس صادره های انبار وارد شده در سیستم انبار محصول
 • امکان صدور اتوماتیک فاکتور فروش بر اساس مجوز تحویل و همچنین صادره انبار تحویل شده به مشتری.
 • مشخص نمودن کد بازاریاب در پیش فاکتور ، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی توسط کاربر جهت اخذ گزارشات عملکرد بازاریابها و محاسبه مبلغ پورسانت آنها .
 • امکان تسویه فاکتور با لینک به سیستم خزانه داری از داخل فاکتور
 • امکان محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با کالاهای مشمول
 • امکان تعدیل ریالی یک یا چندین فاکتورهای فروش ، مرجوعی ثبت شده .
 • تهیه گزارشات متنوع بر اساس فروش کالا به تفکیک ریز فاکتور ، سرجمع فاکتور ، گروه کالا ، ریز کالا ، خریدار و انبار و باامکان اعمال شرایط کد انبار ، کد کالا ، تاریخ، کد خریدار ، نوع فروش.
 • امکان اخذ گزارشات متنوع در رابطه با فاکتورهای مرجوعی کالا به تفکیک ریز مرجوعی ، سرجمع مرجوعی ، گروه کالا ، ریز کالا ، خریدار و انبار ، همچنین اعمال شرایط ذیل در اخذ گزارش مرجوعی : کد انبار ، کد کالا ، تاریخ مرجوعی ، کد خریدار ، نوع مرجوعی
 • گزارش سود يا زيان هر فاکتور به تفکيک اقلام کالا (قابل مشاهده از درون فاکتور) و سود يا زيان عمليات فروش به تفکيک فاکتورها و در هر مقطع زمانی دلخواه
 • گزارش مانده طرفهای تجاری بر اساس کلیه چکها و یا فقط چک های وصول شده گزارش خرید فروش فصلی منطبق با آخرین فرمت سازمان امور مالیاتی کشور
 • گزارش ريز تعهدات فروش، مقادير تحويل شده به خريدار و مانده قابل تحويل
 • گزارش کارت مشتری در مقاطع زمانی مختلف بر اساس کلیه چکهای مشتری یا فقط چکهای وصول شده مشتری
 • گزارش از عوامل افزاینده و کاهنده پایان فاکتور همچنین درصد شهرداری ، هزینه حمل ، تخفیف ، هزینه بسته بندی و . . .
 • گزارش فروش مقایسه ای بر اساس کالا ، خریدار ، تاریخ ، ( ماهانه – سه ماهانه ) در سیستم