حقوق

با توجه به وجود پیچیدگی و تنوع در محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل، از جمله سیستم هایی که بسیاري از شرکت ها در جهت کنترل و هدایت اطلاعات مالی کارکنان خود نیاز دارند، سیستم حقوق و دستمزد می باشد . لذا سیستم حقوق و دستمزد فراپیام با داشتن امکاناتی اعم از اعمال کنترلهایی جهت عقد قرارداد با کارکنان، دقت در انجام محاسبات ، ارتباط با کلیه کارتهاي ساعت زنی ، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و پاسخ‌دهی مناسب به سازمان‌های قانونی مرتبط با حقوق و دستمزد و در نهایت تنوع در گزارشات ، دغدغه و نگرانی این بخش را از مدیریت دور می نماید . با توجه به اهمیت موضوع در ذیل به شرح مختصری از امکانات نرم افزار حقوق دستمزد فراپیام اشاره می گردد :
 
 • 1. ویژگی های شاخص نرم افزار
 • 2. امکانات نرم افزار
 • 3. گزارشات نرم افزار
 • امکان لینک سیستم حقوق و دستمزد با زیر سیستم ها حسابداری جهت ارسال سند حقوق براساس کد حساب ، مرکز هزینه ، مرکز هزینه و تایم شیت
 • امکان استقرار و محاسبه حقوق براساس قوانین حاکم در شرکت های خصوصی ، دولتی و نیمه دولتی
 • امکان محاسبه ی حقوق بر مبنای فرمول و پارامترهای دلخواه به تفکیک مراکز هزینه یا پروژه در مقاطع زمانی دلخواه .
 • امکان طراحی و تعریف گزارش های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش پویای فراپیام .
 • امکان فراخوانی اطلاعات از انواع دستگاههای کارت ساعت زنی با فرمت های متفاوت به صورت کاملا اتوماتیک و انتقال به سیستم فراپیام .
 • امکان انتقال اطلاعات کارکرد و کسر و اضافات از طریق ابزاری بسیار هوشمند با فرمت های txt ، excel ، word ، pdf و .... به سیستم فراپیام
 • امکان استفاده سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • امکان تعریف پرونده پرسنلی و صدور احکام فردی و گروهی به صورت متعدد ، برای یک پرسنل در مقاطع زمانی مختلف با حفظ سوابق گذشته .
 • امکان معرفی واحد و پست های سازمانی و اخذ گزارشات متعدد در این زمینه .
 • امکان تعریف الگوهای محاسباتی و پارامترهای پرسنلی بر اساس نوع عضویت ، قوانین و سیاست های هر شرکت .
 • امکان تعریف فرمول و ضرایب متعدد به عوامل کسر و اضافه سیستم و انجام محاسبات آن به صورت خودکار .
 • امکان تعریف جدول مالیاتی و محاسبه مالیات بردرآمدپرسنلبه صورت ماهانه، درصدی و سالانه و محاسبه پرسنل براساس ماهانه ، درصدی ، سالانه به صورت تعدیلی ، تعدیلی براساس کارکرد ، نهایت کسر مالیات و محاسبه مالیات براساس مناطق محروم و ... بر اساس درآمد و نرخ مالیات
 • پیش بینی اقساط وام مسکن پرسنل جهت منظور کردن آن در معافیت مالیاتی پرسنل
 • امکان معافیت های مالیاتی کسور حقوق مانند بیمه سهم کارفرما و ....
 • امکان تسهیم عوامل هزینه حقوق به تفکیک کارکرد بر روی پروژه ها ، مرکز هزینه ، نوع فعالیت به تفکیک هر پرسنل .
 • اخذ اطلاعات کارکرد ماهانه پرسنل شامل کارکرد ، اضافه کاری عادی و تشویقی ، مرخصی های استحقاقی ، روزانه ، ساعتی ، شب کاری ، جمعه کار ی ، حق غذا و ایاب و ذهاب و سایر پارامترهای مورد نیاز .
 • امکان کسر مساعده از پرسنل به صورت متعدد در زمان های متفاوت .
 • امکان تعیین مرخصی استحقاقی سالانه پرسنل و محاسبه مقادیر مرخصی های مصرف شده و مانده مرخصی پرسنل .
 • امکان نگه داری صندوق پس انداز پرسنل به صورت ثابت ماهانه و یا بر اساس ضرایب تعیین شده از سوی کاربران و امکان بازپرداخت آن به صورت اتوماتیک
 • امکان تخصیص وام های مختلف به پرسنل و مشخص نمودن نحوه بازپرداخت و کسر اقساط به صورت خودکار
 • امکان تعدیل وام های تعریف شده برای هر پرسنل به دفعات متعدد .
 • امکان محاسبه و پردازش حقوق پرسنل به صورت دائم و موقت .
 • امکان تهیه خروجی کسور و اضافات مطابق با فرمت هر بانک
 • امکان محاسبه درصدی از حقوق و پرداخت آن قبل از پردازش جهت انجام محاسبه حقوق .
 • انجام محاسبات مربوط به عیدی پرسنل ، سنوات ، بازخرید ، مرخصی ، ... به صورت گروهی و یا فردی
 • امکان محاسبه ی مالیات های عیدی ، باز خرید مرخصی ، بن و .... به صورت ماهانه ، تعدیلی
 • امکان فعال و یا غیر فعال نمودن رند حقوق با در نظر گرفتن تعداد ارقام مورد نیاز برای هر سازمان .
 • امکان ثبت پیغام های فردی و یا گروهی برای پرسنل سازمان .
 • امکان انجام محاسبات مربوط به تسویه حساب پرسنل و اخذ گزارشات لازمه .
 • امکان تهیه لیست و فیش حقوق بر حسب شرایط مورد نیاز سازمان ها اعم از مرکز هزینه ، واحد و یا پست سازمانی ، پرسنل و ...
 • امکان تهیه لیست و دیسکت مالیات مطابق با فرمت وزارت دارایی
 • امکان تهیه لیست و دیسکت بیمه مطابق با فرمت سازمان تامین اجتماعی و به تفکیک کارگاه های متعدد و مختلف .
 • امکان تهیه گزارش عوامل کسر و اضافات
 • امکان ارائه گزارش اطلاعات وام پرسنل از قبیل اقساط
 • گزارش هزینه یابی پروژه ها به تفکیک مراکز هزینه و ریز پرسنل
 • امکان ارائه گزارشی از محاسبات عیدی ، بازخرید مرخصی ، بن و ....
 • امکان ارائه گزارش سالیانه پرسنل جهت مشاهده سرجمع محاسبات پرسنل براساس ماه ، افراد و ...