روابط عمومی

این بخش جهت مدیریت بانک اطلاعات مشتریان به همراه کلیه اقلام اطلاعاتی آنها همچون تلفن ، موبایل ، آدرس ، ایمیل ، فکس ، کد پستی ، آدرس وب سایت و .... به همراه ابزار ارسال و دریافت SMS و ایمیل مشتریان و هدایت آنها به فرایندهای بعدی از جمله پذیرش ، شکایات و نظرسنجی می باشد .به علاوه در هر قسمت از پروسه کار تعمیر دستگاه شکایت مشتریان قابل ثبت و انتقال به بخش روابط عمومی می باشد بخش روابط عمومی شامل اجزاء ذیل است :