نرم افزار صورت های مالی

هدف نرم افزار صورتهای مالی ، گزارشگری مالی نمایی از اطلاعات خلاصه شده و طبقه‌بندیشده درباره عملکرد و وضعیت مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری می باشد به گونهای که برای طیفی گستردهای از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. با استفاده از نرم افزار صورت های مالی فراپیام قادرخواهید بود صورت های مالی را به عنوان چکیده و محصول نهایی سیستم های مالی برای واحد تجاری خود به صورت کاملا هوشمند تنظیم نمایید.مهمترین فاکتور در پروسه تنظیم دفاتر انجام تمامی مسیر به صورت سیستمی و بدون نیاز به انجام عملیات خارج از برنامه مانند استفاده از اکسل است که این اصل در این نرم افزار کاملا رعایت شده است.
ویژگی ها و امکانات
استاندارد سازی گزارشات مطابق با فرمت های مورد قبول سازمان حسابرسی
امکان طراحی گزارشات و صورت های مالی با قابلیت حفظ ساختارو شرایط اعمال شده در کدینگ حسابداری شرکت
تجزیه و تحلیل صورت هایی مالی با توضیحات کامل
درج کامل یادداشت های پیوست و اطلاعات مربوط به شرکت
قابلیت ارائه صورت های مالی براساس دو دوره مقایسه ای متوالی
حفظ ارتباط کدینگ مالی و صورت های مالی در محیطی ساده و بدون پیچیدگی