برنامه آموزشی اردیبهشت

 

عنوان دوره /سمینار

تاریخ برگزاری

روز

ساعت

شهریه

محتوی دوره
اصول مدیریت و سرپرستی(مقدماتی) 4و5/2/95

شنبه و یکشنبه

17-9 2880000 لینک فایل
برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 8و9/2/95 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 2880000 لینک فایل
انبارداری نوین 8و 9/2/95 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 2880000 لینک فایل
شیوه های نوین مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی 11/2/95 شنبه 17-9 1860000 لینک فایل
حسابرسی داخلی و عملیاتی 11و12/2/95 شنبه و یکشنبه 17-9 3370000 لینک فایل
تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها 18و19/2/95 شنبه و یکشنبه 17-9 3410000 لینک فایل
ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی 18و19/2/95 شنبه و یکشنبه 17-9 3000000 لینک فایل
آخرین تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس مصوبات سال 95 19/2/95 یکشنبه 17-9 2500000 لینک فایل
سیستم ها و روشهای کاربردی انبارداری و انبارگردانی 22و23/2/95 شنبه و یکشنبه 17-9 2880000 لینک فایل
اصول بایگانی 22و23/2/95 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 2880000 لینک فایل
قانون و مقررات تامین اجتماعی 25و26/2/95 شنبه و یکشنبه 17-9 3250000 لینک فایل
مهارتهای کاربردی مسئولان دفاتر مدیران(منشی گری مدرن) 29/2/95 چهارشنبه 17-9 1540000 لینک فایل
اصول و فنون مذاکرات تجاری 29و30/2/95 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 3000000 لینک فایل
سیستم ها و روشهای کاربرد خرید و تدارکات داخلی (کارپردازی و تدارکات)

29 و 30/2/95

چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 2880000 لینک فایل
تربیت کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد 17-9 متعاقبا اعلام می گردد لینک فایل