مدیریت وجوه

نقش کلیدی نقدینگی در تضمین حیات بنگاه اقتصادی، مفهومی به نام مدیریت نقدینگی یا به تعبیر بهتر، مدیریت وجوه نقد را برجسته می‌سازد، مفهومی که هدف اصلی آن، ارائه راهکارهای لازم برای حداکثرکردن جریان مثبت وجوه نقد در هر سازمان می باشد‏.در این راستا موضوعاتی نظیر کنترل نقدینگی و صورت جریان وجوه نقد ازاهمیت فوق العاده برخوردار بوده و مورد توجه بنگاه های اقتصادی و تجاری می باشد. فراپیام تلاش کرده تا در سیستم مدیریت وجوه خود علاوه بر پرداختن به تمامی نکات مطروحه در مبحث خزانه داری راهکارهایی عملیاتی برای بهبود وضعیت نقدینگی هر سازمان ارائه نماید.زیر سیستم های این سیستم شامل:
 
 • 1. خزانه داری ، دریافت ، پرداخت و سرمایه در گردش
 • 2. ضمانت نامه و تسهیلات
 • بهترین ویژگی نرم افزار خزانه داری فراپیام مدیریت گردش وجوه نقد (cash flow) مبتنی بر منابع و مصارف تعریف شده در سیستم می باشد .منابع و مصارف هر سازمان بر اساس یک ساختار درختی به همراه کد حسابهای معین مربوطه توسط کاربر قابل تعریف بوده و در نهایت امکان اخذ گزارش صورت جریان وجوه نقد( cash flow) و گزارش منابع مصارف بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی به صورت کامل پیش بینی گردیده است.
 • مراکز مالی شامل بانک ها ، صندوق و تنخواه گردان بوده که برای هر مرکز مالی نظیر بانک ، کدهای حساب مختلفی قابل تعریف و تنظیم می باشد.
 • در بخش صندوق و تنخواه نیز امکانات دیگری نظیر سقف پرداخت و دریافت و موجودی صندوق به عنوان یک ابزار کنترلی پیش بینی شده است.
 • انواع کسور در زمان دریافت و پرداخت چک به عنوان عامل کاهنده و همچون مالیات تکلیفی ، حسن انجام کار یا کارمزد و ....در مبلغ چک اثر گذار و سند حسابداری مربوط به هر عامل به تفکیک صادر می گردد.
 • در این سیستم می توان برای صدور چک ، در خواست تنظیم و پس از تایید اولیه و نهایی اجازه صدورچک را صادر نمود که البته استفاده از این امکان اختیاری می باشد.
 • امکان دریافت وجوه نقد ، چک های عادی ، تضمینی ، انواع سفته و اوراق بهادار به همراه مدیریت جداگانه بر انواع وجوه دریافت شده پیش بینی شده است.
 • امکان پرداخت وجوه نقد ، چک های عادی ،تضمینی و پرداخت اسناد نزد صندوق به همراه مدیریت بر انواع وجوه پرداخت شده پیش بینی شده است .در این فضا چاپ انواع چک نیز میسر می باشد.
 • برداشت های مالی از جمله هزینه های مالی ، اقساط تسهیلات دریافتی و واریز های بانکی و ... قابل تعریف است.
 • امکان مشاهده گردش چک به صورت کامل در کلیه مراحل فوق به راحتی امکان پذیر است.
 • امکان انجام عملیات متداول نظیر واگذاری ، وصول ، واخواست و نقد کردن اسناد دریافتنی ، اخذ چک واگذار شده ، وصول و واخواست اسناد صادره و همچنین استرداد اسناد پرداختنی ،ابطال اسناد پرداختنی ،تبدیل اسناد پرداختنی عادی به تضمینی و بلعکس و ده ها عملیات دیگر از ویژگی های ارزشمند این سیستم می باشند.
 • امکان مغایرت گیری بانکی بصورت دستی و یا دریافت فایل اطلاعات حساب به صورت اتوماتیک.
 • گزارشی جامعو Online مربوط به تمامی چک های موجود در سازمان (تابلو چک) که شامل آیتم هایی نظیر چکهای نزد صندوق ، اخذ شده واخواستی ،اسناد واگذار شده و.... می باشد و در هر بازه تاریخی قابل استخراج می باشد. برای مثال به راحتی می توانید چک های صادره و واگذار شده به بانک را در یک روز مشاهده نمایید.
 • ارائه گزارشات متنوع نظیر خلاصه گردش چک ها ، گزارش گردش صندوق ، دفتر صندوق ،دفتر بانک،صورت مغایرت بانکی ، خلاصه گزارش تنخواه گردان و.... .
 • تعریف تسهیلات در یافتنی از بانکها ، تعریف انواع قراردادها ی دریافت وام ، فرمول های محاسبه سود و تفکیک اصل و فرع وام از امکانات این سسیتم است.
 • محاسبه تمامی هزینه های مالی ، تدوین و ارائه جدول پرداخت اقساط (دفترچه اقساط) و همچنین پیش بینی جریمه تجمعی حاصل از تاخیر در پرداخت اقساط وام نیز در این سیستم پیش بینی شده است.
 • امکان تعریف اوراق بهادار شامل ضمانت نامه های بانکی از جله تحویلی و دریافتی با تمامی جزئیات از جمله شماره تسهیلات ، مبلغ سپرده ، مشخصات کامل صادر کننده ضمانت و.... پیش بینی شده است.
 • تمامی فر آیند های مربوط به ضمانت نامه از جمله ابطال تدریجی ، تعدیل ارزش و تمدید ضمانت نامه در این بخش قابل ثبت است.