برای پیوستن به خانواده بزرگ فراپیام، لطفا فرم زیر رابادقت تکمیل وارسال نمایید. بدیهیست تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی را برای شرکت فراپیام ایجاد نمیکند.

 

نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر
   
نام شرکت/سازمان (*)
ورودی نامعتبر
نوع شرکت /سازمان
ورودی نامعتبر
زمینه فعالیت
ورودی نامعتبر
نام مدیرعامل (*)
ورودی نامعتبر
سال تاسیس
ورودی نامعتبر
تعداد پرسنل (*)
ورودی نامعتبر
آدرس شرکت / سارمان (*)
ورودی نامعتبر
   
تجربه خود را در زمینه نرم افزار های مالی توضیح دهید ؟
ورودی نامعتبر
تجربه خود را در زمینه نرم افزار های اتوماسیون اداری توضیح دهید ؟
ورودی نامعتبر
تجربه خود را در زمینه نرم افزار های خدمات پس از فروش توضیح دهید ؟
ورودی نامعتبر

امکانات موجود در شرکت یا سازمان که می تواند تضمین کیفیت وظایف محوله به نماینده باشد را توضیح دهید ؟
ورودی نامعتبر
پیوست رزومه و سوابق فعالیت و توضیحات مورد نیاز (*)
ورودی نامعتبر
کد امنیتی را وارد نمایید (*) کد امنیتی را وارد نمایید
  تازه کردن
ورودی نامعتبر