فرصت های شغلی

شرکتهای IT که در زمینه طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی فعالیت می کنند ، موفقیت خود را مرهون نیروی انسانی توانمند ، وفادار و پرانگیزه می دانند . فراپیام از این قاعده مستثنا نبوده و موفقیت خود را مدیون سرمایه اصلی خود یعنی نیروی انسانی توانمند و پر انگیزه می داند. بر اساس فعالیت های در حال انجام در هولدینگ فراپیام و شرکتهای زیرمجموعه، تخصص ها و شغل های ذیل مورد نیاز می باشد .
تخصص های مورد نیاز:
 • کارشناس مالی در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس باحداقل 4 سال تجربه کاری مفید .
 • کارشناس امور اداری در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با حداقل 4 سال تجربه کاری مفید .
 • کارشناس شبکه و سخت افزار در مقطع تحصیلی لیسانس با حداقل 5 سال تجربه کاری مفید
 • کارشناس نرم افزار و برنامه نویس در مقطع تحصیلی لیسانس با حداقل 2 سال تجربه کاری مفید
 • کارشناس ارشد نرم افزار و برنامه نویس در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با حداقل 5 سال تجربه کاری مفید
 • کارشناس کامپیوتر در مقطع تحصیلی لیسانس با حداقل 3 سال تجربه کاری مفید
 • کارشناس مدیریت بازرگانی در مقطع تحصیلی لیسانس با حداقل 5 سال تجربه کاری مفید

شغل های مورد نیاز:

 • کارشناس واحد نمایندگی (ایده پردازو خلاق-اکتیو وپویا-جذب و نگهداشت نمایندگان و عاملین -انجام کلیه ی امور مرتبط با عاملین و نمایندگی و ....شرایط عمومی : جنسیت :خانم یا آقا-سن :35 سال -تحصیلات دیپلم.دارای 1سال سابقه کاری )
 • مدیر واحد نمایندگی (مدیریت امور نمایندگی و واحد عاملین - رهبری و راهبری افراد تحت الاختیار -ایده پرداز و خلاق -شناسایی بازار هدف های جدید . شرایط عمومی :جنسیت آقا -سن 40 سال -حداقل لیسانس - 3 سال سابقه کاری )
 • کارشناس و مشاور واحد توسعه و امور قرارداد ها : توانمندی بالا در مذاکرات بین سازمانی -ظاهری حرفه ای و  آراسته - مسلط به اصول فنون و مذاکره -قدرت چانه زنی حرفه ای - و... شرایط عمومی : جنسیت :خانم /آقا-سن 35 سال -فوق دیپلم -دو سال سابقه کاری )

 • کارشناس آموزش و استقرار نرم افزار ( تخصص مالی )
 • کارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار ( تخصص کامپیوتر )
 • کارشناس تحلیل و توسعه سیستم ها ( تخصص مالی )
 • برنامه نویس دلفی و SQL Server
 • برنامه نویس ارشد دلفی و SQL Server
 • برنامه نویس وبC#
 • برنامه نویس ارشد وب C#
 • کارشناس فروش ( تخصص مالی بازرگانی )
 • کارشناس توسعه بازار
 • کارشناس امور قرارداد ها
 • کارشناس ارزیابی و کنترل کیفی پروژه ها
 • کارشناس منابع انسانی
 • کارشناس شبکه و سخت افزار