دارایی ثابت

پایش و نگهداری مداوم اموال و دارایی های ثابت در سازمان ها ، موسسات و سایر اصناف امری اجتناب ناپذیر می باشد لذا وجود سیستم مکانیزه جهت ثبت و نگه داری اطلاعات اموال براساس ساختار سازمانی ، تعیین روش­های پلاک‌گذاری و اختصاص شماره برچسب به هر یک ، مدیریت نقل و انتقالات اموال بین واحدهای سازمانی ، محاسبه بهای تمام شده دارایی بر اساس تعدیلات و تعمیرات اساسی ، کسب اطلاعات مربوط به وضعیت و محل استقرار دارایی ، امکان ردگیری و برکناری دارایی های اسقاط شده و در نهایت محاسبه هزینه ی استهلاک دارایی ها ، بسیار حائز اهمیت می باشد.
نرم افزار اموال و دارایی های ثابت فراپیام با توانایی ثبت هر دارایی به همراه مشخصات ، موقعیت استقرار، و سایر پارامترها ، این امکان را برای حسابداران و مدیران مالی فراهم می آورد تا با استفاده از گزارشات سیستم به پیگیری عملیات و فرایند های انجام شده برای هر دارایی ثابت سازمان بپردازند. در ذیل برخی از این امکانات قابل مشاهده است:
 • 1. ویژگی های شاخص نرم افزار
 • 2. امکانات نرم افزار
 • 3. گزارشات نرم افزار
 • امكان نگهداري و جمعداري اموال هر تعداد شركت و سازمان مختلف در قالب شخصيت حقوقي مستقل
 • امکان لینک سیستم اموال با سیستم های حسابداری
 • امکان ارتباط سیستم اموال با هر یک از مراکز مستقل تعریف شده در سیستم مالی
 • امکان تجمیع اطلاعات دارایی ثابت پروژه ها با دفتر مرکزی و کنترل آن براساس کد دارایی و شماره پلاک
 • امکان طراحی و تعریف گزارش های جدید با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش پویای فراپیام .
 • امکان استفاده سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • امكان معرفي انواع دارايي، به ويژه طبقات مختلف دارايي مطابق با استاندارد وزارت دارايي
 • امكان معرفي شناسنامه ويژه دارايي براي طبقات مختلف نظير املاك، خودرو، فرش، كتب نفيس و ...
 • امکان تعریف کدینگ مراکز استقرار دارایی در سطوح انتخابی
 • ثبت مشخصات کامل داراییها شامل پلاک، نام، نام لاتین، شماره کارت اموال، قیمت تمام شده، مرکز هزینه، نوع دارایی، ارزش اسقاط و ..
 • تعریف الگوی شماره پلاک دارایی به صورت اتوماتیک توسط سیستم ، توسط کاربر و ...
 • امکان تعریف انتقال دارایی از یک مرکز به مرکز دیگر جهت محاسبه دقیق استهلاک هر مرکز
 • ثبت انواع رویداد برای دارایی ها نظیر فروش، الحاق و تعمیرات دارایی و نیز لحاظ کردن قیمت تمام شده جدید در محاسبات استهلاک دارایی ، کنار گذاری و بکارگیری مجدد، تجدید ارزیابی، اسقاط، محاسبه استهلاک دارایی
 • محاسبه استهلاک داراییها به صورت کلی، گروهی و منفرد و صدور سند مالی با توجه به سرفصلهای دارایی، استهلاک انباشته و هزینه استهلاک و همچنین روش و نرخ محاسبه استهلاک دارایی
 • گزارش لیست داراییها به تفکیک کلیه ویژگیهای دارایی
 • گزارش لیست استهلاک دارایی به تفکیک دارایی ، دارایی و تعمیر ، دارایی و تعدیل ، دارایی و استهلاک و ....
 • گزارش درختواره داراییهای بر حسب مراکز استقرار، مراکز هزینه، نوع دارایی، طبقه دارایی، جمعداران و تحویل گیرندگان دارایی
 • گزارش اسقاط ، فروش ، نقل و انتقال ، تعمیر و تعدیلات داراییها به صورت گروهی و تفکیک هر زیر گروه
 • گزارش تسهیم هزینه استهلاک دارایی به نسبت مدت استقرار دارایی در مراکز هزینه
 • گزارش کارت اموال و دفتر دارایی