برنامه آموزشی مهر ماه 1395

 

عنوان دوره /سمینار

تاریخ برگزاری

روز

ساعت

شهریه (ریال)

مدیریت سیستم یکپارچه 1395/07/04

یکشنبه

13:30 - 17:30
1,220,000
برندینگ و مدیریت تبلیغات 1395/07/06 سه شنبه
17-9 1,880,000
سیستم ها و روشهای انبارداری و انبارگردانی 1395/07/07 تا 1395/07/08 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 3,080,000
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری) 1395/07/07 تا 1395/07/08 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 3,080,000
بودجه ریزی عملیاتی 1395/07/10 تا 1395/07/11 شنبه و یکشنبه 17-9 3,580,000
سیستم خزانه داری 1395/07/11  و 1395/07/13 و 1395/07/25 و 1395/07/27  یکشنبه و سه شنبه و یک شنبه و سه شنبه
13:30 - 17:30 4,300,000
مدیریت ارتباط با مشتری CRM 1395/07/14 تا 1395/07/15 چهارشنبه و پنجشنبه
17-9 3,210,000

متعادل سازی خط تولید

 Line balancing

1395/07/14 تا 1395/07/15 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 4,080,000
سفارشات یکپارچه 1395/07/24  و 1395/07/26 و 1395/07/28 شنبه و دوشنبه و چهارشنبه
13:30 - 17:30 2,360,000
مقررات صادرات و واردات (کاربرد آن در ثبت سفارش و ترخیص کالا) 1395/07/24 تا 1395/07/25 شنبه و یکشنبه
17-9 3,680,000
کاربرد نرم افزار اکسل در حسابداری 1395/07/25 تا 1395/07/29 یکشنبه تا پنجشنبه
13 - 17 3,550,000
اصول مدیریت و سرپرستی 1395/07/28 تا 1395/07/29 چهارشنبه و پنجشنبه
17-9 3,300,000
مدیریت حقوق و دستمزد 1395/07/28 تا 1395/07/29 چهارشنبه و پنجشنبه 17-9 3,300,000