سمینار آموزش استاندارهای آموزشی

برگزاری سمینارآشنایی با استاندارهای آموزشی

  سمینارآموزشی  یک روزه  آشنایی با استاندارهای آموزشی  در تاریخ  6/10/94 با حضور مدیران و کارشناسان آموزشی

 نهاد ها و سازمانهای بخش دولتی و شرکتهای بزرگ بخش خصوصی  برگزار گردید .

 شایان ذکر است  ، با تلاش و پیگیری  مدیران  و کارشناسان موسسه آموزش فراپیام  نسبت به برگزاری سمینار آموزشی

 و همچنین  دعوت از  استاد و سخنران  برجسته در این زمینه  جناب آقای دکتر سپهری ، این امر محقق شده  است . 

  و در ضمن سمینار با حضور و سخنان مدیریت گروه فراپیام آقای مهندس تیموری آغاز گردید   .

دومین دوره  این سمینار در حال برنامه ریزی است و در زمان مقتضی اطلاع رسانی می گردد. 

گروه مهندسی نرم افزار فراپیام