نرم افزار جدید اتوماسیون اداری تحت وب

نرم افزار جدید اتوماسیون اداری تحت وب فراپیام، تولید و به بازار مصرف ارائه گردید . این نرم افزار مجهز به ابزار تیکتینگ جهت ایجاد ارتباط مستقیم طرفهای تجاری خارج از سازمان با کارتابل کارکنان و مدیران داخلی مجموعه می باشد .