جشن پایان سال 96

سالی دیگر با تمام فراز و نشیب ها به همت یاران و همراهان همیشگی فراپیامی سپری شد به پاس همراهی صمیمانه عزیزانمان و بهه رسم دیرین جشنی با حضور خانواده ی فراپیام برگزار گردید .

به امید انکه در سال 97 با عظمی راسخ تر از پیش در راستای پیشبرد اهداف مشترکمان گام برداریم .