همایش گزارشگری مالی ((IFRS) بانک

همایش پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ((IFRS  در شبکه بانکی  کشور، و گرامی داشت روز حسابدار در سالن همایش الغدیر دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران در آذر ماه سال 1395  با حضور بزرگان صنعت نرم افزار ، و با اسپانسری گروه شرکتهای مهندسی فراپیام  به شایستگی برگزار گردید ، که با استقبال مدعوین و متخصصین این حوزه  به نحوه احسن روبرو شد