همایش اصلاح قانون مالیات مستقیم

همایش اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مرکز همایش رازی با حضور جمع کثیری از متخصصین  مدیریت مالی و اقتصادی و مدیران بخش دولتی و خصوصی  برگزار شد و گروه شرکتهای مهندسی نرم افزار فراپیام با حضور پر قدرت در بخش های مختلف همایش فوق  مورد تحسین مدعوین و استقبال گرم حاضرین قرار گرفت.