جشن پایان سال 1394 شرکت فراپیام

در آستانه سال نو و شکوفایی طبیعت ، گروه شرکتهای فراپیام اقدام به برگزاری جشن با شکوهی با حضور تمامی مدیران ارشد و کارکنان کلیه شرکتهای عضو گروه نمود . در این مراسم به یاد ماندنی که با سخنرانی مهندس تیموری مدیریت محترم عامل و مدیر گروه شرکتهای فراپیام آغاز گردید ، در ابتداء سخنانشان ضمن خیر مقدم به مدعوین ، به بیان اهداف مدیریت و سیاست های کلان شرکت در کسب و کار نوین اشاره کرده و نسبت به تاثیر ابزارهای مدیریتی در موفقیت کار گروه های تخصصی مطالبی را تشریح نمودند و در ادامه فرمودند ، با توجه به شرایط فعلی و بازار رقابتی دیگر مدیریت وظیفه گرا کاربردی نخواهد داشت و سیاست های کاری شرکت در سال جدید بصورت فرایندگرا و بر اساس خرد جمعی پیگیری و برنامه ریزی خواهد شد و همچنین یادآور شدند در سال جدید ، گسترش و ارتقاء سطح فروش و درآمد با رویکرد توسعه بازار بعنوان یک هدف استراتژیک مطرح و عملیاتی خواهد شد که در این زمینه همکاری و تعامل بیش از پیش کارکنان گروه فراپیام را میطلبد و در پایان مراسم از کارکنان فعال در بخش های مختلف تقدیر به عمل آمد .