سیستم دارایی ثابت

داشتن آگاهی کامل از اموال و دارایی ثابت هر سازمان برای مدیران تمامی بنگاه های اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی است،لذا مدیریت اطلاعات مرتبط با دارایی مانند ایجاد منابع، محل های استقرار ، هزینه های استهلاکی و ... از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. سیستم دارایی های ثابت فراپیام با هدف پوشش کلیه فرآیند های موجود در این حوزه و مدیریت عملیات مربوط به اموال سازمان طراحی شده است.زیر سیستم های دارایی ثابت فراپیام در زیر قابل مشاهده است:
 
 • 1. حسابداری استهلاک
 • 2. حسابداری اموال و جمعداری
 • امکان محاسبه استهلاک اموال در زمان بندی های استاندارد تعریف شده در سیستم که می تواند به صورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالانه تعریف گردد.
 • امکان اختصاص انواع روش های استهلاک گیری مانند خط مستقیم مانده نزولی ،مجموع سنوات و .... برای هر پلاک اموال و اختصاص اطلاعات اولیه همچون مبنای شروع ، ارزش اسقاط و سایر اطلاعات مورد نیاز در این سیستم به صورت کامل پیش بینی شده است.
 • امکان اخذ گزارشات جامع همچون استهلاک انباشته با بهای تمام شده ، گزارش جامع دارایی و ....
 • امکان تعدیل دارایی ها با امکان ثبت جزئیاتی همچون مبلغ موثر در ارزش اسقاط ، قیمت تمام شده جدید و ....
 • امکان تعریف ساختار درختی کدینگ طبقات دارایی و ریز دارایی در 8 لایه طبقه بندی شده و همچنین تعیین طول و عناوین لایه ها توسط کاربر
 • امکان تعریف کلیه دارائیها و اموال در طبقات زمین ، معادن ، ساختمان ، تاسیسات ، ابزارآلات ، وسایط نقلیه، اثاثیه ، دارایی های زیستی ( دام و طیور ) . دارایی های مصرفی و تعیین روش و نرخ محاسبه استهلاک و همچنین سر فصل های معین مربوط جهت صدور سند حسابداری هزینه استهلاک و سایر عملیات در سیستم اموال
 • امکان تعریف کلیه عملیات حوزۀ اموال شامل خرید و ایجاد ، نقل و انتقال ، فروش و اسقاط ، کاهش برگشت از خرید ، استرداد ، اموال امانی ، تعمیرات اساسی ، ترهین ، بیمه ، تعدیلات و تعویض دارایی .
 • امکان شناسایی و تعریف متعلقات پیوسته و ناپیوسته دارایی های موجود در سیستم .
 • امکان تعریف سایر مشخصات تکمیلی به صورت اختصاصی برای هر طبقه دارایی مانند طول و عرض مساحت و .... برای زمین یا شماره بدنه و شماره موتور و ... برای ماشین آلات.
 • امکان تعریف منابع ایجاد دارایی شامل خرید ، ساخت ، انتقال از پروژه ، امانی ، اهدایی، اجاره بلندمدت ، برگشت از فروش، زاد و ولد و .... در هنگام تعریف و ایجاد دارایی.
 • امکان تعریف منطق پلاک اموال به صورت اتوماتیک توسط سیستم یا به صورت دستی توسط کاربر .
 • امکان اخذ گزارشات متنوع در سیستم اموال شامل : کدینگ اموال، فهرست اموال موجود ، اموال فروش رفته یا اسقاط شده ، فهرست اموال امانی ، طبقه دارایی محل استقرار ، مراکز هزینه کارت اموال و ده ها گزارش کاربردی دیگر.