سیستم حسابداری

یکی از ارکان اصلی سیستم های نرم افزاری در هر سازمان و موسسه ، نرم افزار حسابداری می باشد که دارای قابلیتهایی همچون ، سامان‌دهی و یکپارچه سازی داده های مربوط به رویداد های مالی ، طراحی و تعیین کنترل و شاخص های کمی و کیفی مناسب بمنظورارتقاء سازمان ، پردازش وتبدیل دادها به اطلاعات مفید و كارا، و در نهایت ارائه گزارش و اطلاعات سودمند به ذینفعان ،جهت اتخاذ تصمیمات موثر و به‌ موقع و تعیین استراتژیک های مدیریتی سازمان می باشد.
در این راستا نرم افزار حسابداری نظام جامع ، با قابلیت انعطاف پذیری در پیاده سازی مدلهای مختلف مالی اعم از موسسات تجاری، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی و دولتی و رعایت اصل سادگی و یکپارچگی سیستم مالی با سایر زیر سیستم ها توسط جمعی از متخصیص خبره طراحی شده است . که در این صفحه بخشی از ویژگی و امکانات نرم افزار به صورت اجمالی معرفی می گردد :
 • 1. ویژگی های شاخص نرم افزار
 • 2. امکانات نرم افزار
 • 3. گزارشات نرم افزار
 • امکان معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت‏های متعدد به صورت مستقل
 • امكان نگهداري اطلاعات دوره هاي مالي مختلف هر شركت ، و مقايسه و تجميع اطلاعات هر سرفصل مالي
 • امکان link سیستم مالی با سایر سیستم ها ، شناسایی اسناد حسابداری ارسال شده از سایر سیستم ها ، و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی آن
 • کنترل و اعمال تنظیمات مدیریتی بر روی دوره های مالی براساس گروه شرکتها
 • انعطاف عملکرد سیستم از کسب و کار های کوچک تا سازمان های بزرگ
 • ارسال اطلاعات به نرم افزار هایی همچون Excel و ... برای تهیه گزارش های مطلوب و مورد نظر کاربر
 • در عین دارا بودن ویژگی و قابلیت یک سیستم تخصصی مالی ، دارای کاربری ساده و آسان می باشد .
 • امکان استفاده از سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای .
 • امکان طراحی فرم های چاپی به انتخاب کاربر تا 6 حالت برای هر فرم .
 • طبقه بندی حساب ها به صورت درختواره تا هشت سطح که عناوین آن ، بر اساس استانداردهای حسابداری و همچنین نوع فعالیت شرکت ها قابل تعریف می باشد .
 • تعیین ویژگی و مشخصات حساب های معین بر اساس: حسابهای ریالی، کنترل حسابهای ارزی، کنترل حسابهای مقداری ، شماره عطف برای سرفصل حساب و همچنین امکان ایجاد کد کوتاه طرفهای تجاری در فضای تعریف کدینگ حسابداری
 • امکان تعریف لایه های حساب مستقل تحت عنوان مراکز هزینه در سه سطح به عنوان تفصیلی شناور
 • امکان ارتباط مراکز مستقل به زیر سیستم های مختلف از جمله انبار ، فروش ، خزانه داری و . . . ، بدیهی است در زمان ارسال اطلاعات زیر سیستم ها به حسابداری مالی ، مراکز نیز به اسناد حسابداری منتقل می گردد.
 • ارائه بسیار امکانات گسترده در زمان ورود اطلاعات اسناد حسابداری از جمله تعریف حساب ، اخذ کلیه گزارشات سیستم ، رسم انواع نمودار از عملکرد حساب ها ، جستجوی اطلاعات ، تراز نمودن اتوماتیک اسناد ، تغییر دوره مالی از فضای سند حسابداری ، کپی برداری از اسناد حسابداری جهت صرفه جویی زمان در پانچ اطلاعات ، تعريف شرح‏های تکراری و استفاده از آنها در ورود اطلاعات اسناد و . . .
 • امکان تعریف جداول پیش بینی بودجه در مقاطع زمانی مختلف و اخذ گزارش و کنترل انحراف بودجه بر اساس لایه آخر حسابها
 • امکان تسهیم هزینه های مشترک ، با توجه به الگوی تعریف شده در سیستم با روشهای ضریب ، مانده و مقدار و ارسال مکانیزه سند حسابداری مرتبط با آن
 • امکان تجمیع اسناد حسابداری وارد شده در شعب و کارخانه و انتقال آنها به دفتر مرکزی شرکت .
 • تغییر وضعیت اسناد در سه سطح موقت ، دائم ، ثبت تاریخی
 • امکان صدور سند سود و زیان و بستن حساب های موقت به طور اتوماتیک و نیز تفکیک حسابهای سود و زیان فعالیتها یا پروژه ها به صورت همزمان
 • امکان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه دوره بعد ، بر اساس حساب و نیز حساب و مراکز
 • گزارش دفتر حسابهای شناور به صورت تجمعی و تفصیلی
 • گزارش تراز آزمايشی چهار ستونی با تفکیک های تراز پایه و درختی ، ترازهای شش يا هشت ستونی در محدوده زمانی و شماره سندی دلخواه
 • امکان طراحی گزارش به صورت دلخواه اعم از صورت‏های مالی اساسی شامل ترازنامه و سود و زيان
 • گزارش مرور حسابها به همراه مشاهده و حرکت در لایه های مختلف حساب و سطوح شناور ، همچنین مشاهده دفتر و سند حساب مربوطه و امکان مشاهده انواع نمودار های مقایسه ای و تحلیلی
 • گزارش دفاتر قانونی روزنامه و کل به صورت مشروح
 • امکان ارائه گزارش تجمیعی از دفاتر در کلیه سطوح حساب
 • امکان کنترل و حذف موقت ردیفهای گزارش دفاتر یک حساب ، با توجه به موقعیت ، نیاز مجموعه و نوع گزارش
 • گزارش آنالیز حساب جهت تطبیق اقلام باز حسابهای لینک شده بر مبنای شماره
 • گزارش مقایسه ای ماهانه یک حساب یا یک مجموعه حساب در دوره های مختلف
 • گزارش آنالیز ماهانه و گردش ماهانه نقدینگی ، هزینه ها و سایر حساب ها
 • گزارش تجزیه سنی مانده حساب به جهت استخراج سن بدهی بدهکاران شرکت و ارائه گزارش آن در دوره های متفاوت
 • گزارش دیوان محاسبات که مطابق با نیاز و نرم افزار دیوان محاسبات کشور طراحی شده است .
 • اخذ هرگونه گزارش از عملکرد مراکز هزینه تولیدی و غیر تولیدی .
 • وجود ابزاری مناسب برای گروه بندی حسابها و دسته حساب های تعریف شده ، جهت استخراج گزارشات صورت های مالی و گزارشات مدیریتی