نظرسنجی

 

نظر خودرا در مورد طراحی، کیفیت و سرعت وب سایت فراپیام بفرمایید.

عالی - 47.1%
خوب - 17.6%
ضعیف - 35.3%